ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนเครือข่าย ด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ท่านพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะตรวจเยี่ยม มีกำหนดการออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนเครือข่าย ด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา ตามโครงการ “การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา” โดยมีโรงเรียนดังนี้ 1.โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 2.โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 3.โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ตามลำดับ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

องคมนตรี พร้อมด้วย เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริง (3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์)

สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น