ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวสัทธา สืบดา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานฯ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

องคมนตรี พร้อมด้วย เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริง (3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์)

สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น