โครงการกองทุนการศึกษา   สู่การ "ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง"

 

 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เริ่มเปิดสอนครั้งแรกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน โดยใช้ศาลาการเปรียญ วัดน้ำตก

เป็นสาขาของโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ซึ่งพระครูนิโครธโยคาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดน้ำตก

นายประทุม  เครือเมฆ  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาในขณะนั้นและชาวบ้านท่าเสา

ได้ร่วมกันขอเปิดโรงเรียน จัดตั้งเมื่อวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๓๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คลิกเพื่อชมรูปภาพตามกลยุทธ

 

 


 


 

 

  


      

 

  

 

 

  

 

 

 


 

 


 

องคมนตรี พร้อมด้วย เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ