โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา: ระบบตรวจสอบข้อมูลการมาเรียนรายวัน
กรุณาเลือกห้องที่ต้องการ *คุณครูจะเช็คชื่อเสร็จเรียบร้อยในเวลาประมาณ 9.00 น. ของทุกวัน


ชั้น / วันที่

รวมทั้งสิ้น 0 คน มา 0 คน ขาด 0 คน ป่วย 0 คน ลา 0 คน เรียนที่บ้าน 0 คน
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ สกุล สถานะการมาเรียน