ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แจ้งการเปิดเรียนหลังจากช่วงหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ 2565

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ขอประกาศปิดเรียนช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เป็นเวลา  7 วัน

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

และจะเปิดเรียนในทุกระดับชั้น ใน วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 

ตารางเรียน On Line ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง 1  ห้อง 2 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3