คำสั่ง 2565

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
63/2565 เรื่อง เวรประจำวัน เทอม1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Super User 93
62/2565 เรื่อง ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เขียนโดย Super User 89
61/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ เขียนโดย Super User 94
60/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เขียนโดย Super User 101
59/2565 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เขียนโดย Super User 87
58/2565 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ เขียนโดย Super User 85
57/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “รับน้องเข้าบ้าน สานสัมพันธ์ ท.น.ว.” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Super User 84
56/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva เขียนโดย Super User 93
55/2565 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Super User 103
54/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 95