นายอนันต์  กระชอนสุข 

  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • งานเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
  • วิทยากรผู้ช่วยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน