ประวัติส่วนตัว

    ชื่อ - สกุล นายบัณฑิต  บุญเพชร     ชื่อเล่น โอ

     เกิดวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2530  

     ที่อยู่ 47 หมู่ 8 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210

     สัญชาติ   ไทย     ศาสนา  พุทธ

 

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
พ.ศ.2553  ปริญญาตรี   วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เคมี (วท.บ.)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ.2554  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ.2561  ปริญญาโท   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารหารศึกษา   มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 

ประวัติการทำงาน

ปีที่ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน จังหวัด
พ.ศ.2553 - 2555  ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์   นครราชสีมา
พ.ศ.2556 - 2558  ครูอัตราจ้าง   โรงเรียนปากช่อง   นครราชสีมา
พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน  ครู   โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   กาญจนบุรี

รายงานการเรีนออนไลน์ COVID-19 วันที่ 7 มกราคม 2564

 

 

 

 

  • 263_.jpg
  • S__2285629.jpg
  • S__2285631.jpg
  • S__2285632.jpg
  • S__2285633.jpg
  • _.jpg