รหัสชั้นเรียน ม.2​: zaq-rpqp-wun                 รหัสชั้นเรียน ม.4​:ynr-geae-ysb             รหัสชั้นเรียน ม.6​:dav-avhp-mkh