ลำดับที่ ชื่อเกม ภาพประกอบ Link
1 GRAPHICS 
2  PYTHON    
3  INPUT & OUTPUT    
4  กราฟฟิกและนามสกุลไฟล์ภาพ    
5 แนวคิดเชิงคำนวณ
ุ6 พลเมืองดิจิทัล
7 การแบ่งข้อมูล