เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 มาแล้ววว !!!
ขอเชิญคนทำหนังสั้นทุกท่าน ร่วมส่งผลงานไม่จำกัดรูปแบบ หัวข้อ และเนื้อหา ตามแต่ละสาขาและเงื่อนไขต่อไปนี้
.
ภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 30 นาที สำหรับสาขารัตน์ เปสตันยี (บุคคลทั่วไป), ช้างเผือก (นักศึกษา), ช้างเผือกพิเศษ (นักเรียน) และ ปยุต เงากระจ่าง (แอนิเมชั่น)
ภาพยนตร์สั้นไม่จำกัดความยาว สำหรับสาขาดุ๊ก (สารคดี) และ Digital Forum (ภาพยนตร์สั้นความยาวเกิน 30 นาที และไม่ใช่สารคดี)
ต้องสร้างเสร็จหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 เท่านั้น
ติดตามรายละเอียด

การอบรมการเชิงปกิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษา (C4T)” สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

ความพร้อมของนักเรียน 37 คน คือ


1. เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต  7 คน    2. เรียนผ่าน DLTV 2 คน   3. เรียนที่โรงเรียน  27 คน  4. เรียนโดยใช้แบบฝึกหัด 1 คน