รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการสื่อสารผ่านเยาวรุ่น (ณ รัฐสภา)

 

 

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 มาแล้ววว !!!
ขอเชิญคนทำหนังสั้นทุกท่าน ร่วมส่งผลงานไม่จำกัดรูปแบบ หัวข้อ และเนื้อหา ตามแต่ละสาขาและเงื่อนไขต่อไปนี้
.
ภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 30 นาที สำหรับสาขารัตน์ เปสตันยี (บุคคลทั่วไป), ช้างเผือก (นักศึกษา), ช้างเผือกพิเศษ (นักเรียน) และ ปยุต เงากระจ่าง (แอนิเมชั่น)
ภาพยนตร์สั้นไม่จำกัดความยาว สำหรับสาขาดุ๊ก (สารคดี) และ Digital Forum (ภาพยนตร์สั้นความยาวเกิน 30 นาที และไม่ใช่สารคดี)
ต้องสร้างเสร็จหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 เท่านั้น
ติดตามรายละเอียด

การอบรมการเชิงปกิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษา (C4T)” สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น