ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์

โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉลองครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
 คิดเลขเร็ว ม.ต้น รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายภคภัทร์ ม่วงงาม ม.3/1
 
 
ต่อสมการทางคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.ต้น เกียรติบัติเหรียญเงิน
เด็กชายจิรวัฒน์ ม.2/2