เกียรติบัตรการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6

โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉลองครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
 ของนักเรียน : เด็กชายภคภัทร์ ม่วงงาม ม.3/1
 
 ของครูผู้ฝึกสอน : นายยะนัย เลิศธนโยธิน
 
ของนักเรียน : เด็กชายจิรวัฒน์ ม.2/2
 
 ของครูผู้ฝึกสอน : นายยะนัย เลิศธนโยธิน