ปีการศึกษา สถานศึกษา ระดับชั้น
2549 โรงเรียนบ้านทัพหลวง ประถมศึกษาปีที่ 6
2555 โรงเรียนบรรหารเเจ่มใสวิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปริญญาตรี

 

 หนังสั้น: Polypnea by LIMITLESS FILM