การแข่งขันคณิตชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 ฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565