ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต (Coding for Metaverse)
 
อบรมในรูปแบบออนไลน์ฟรี ผ่านเว็บไซต์ของโครงการพร้อมรับวุฒิบัตรรับรองโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หลังจากผ่านการอบรม ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถสมัครเข้าแข่งขันในรูปแบบทีม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท และทุนการศึกษา
 
📌รับสัมครวันนี้ - 24 ตุลาคม 2565