โรงเรียนแห่งคุณภาพที่ทันสมัย

โทรศัพท์  034 - 565065

 

 

 - สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แบบออนไลน์) >>> CLICK <<<

 - ดาวโหลดแบบฟอร์มการสมัครเรียน เพื่อนำมายื่นสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 >>> DOWNLOAD <<<

สรุปรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

1.ยอดรวมสมัครเรียน วันที่ 26 เมษายน 2564  ม.1   ม.4

2.ยอดรวมสมัครเรียน วันที่ 28 เมษายน 2564  ม.1   ม.4

 

รับสมัครออนไลน์

คู่มือ