โรงเรียนแห่งคุณภาพที่ทันสมัย

โทรศัพท์  034 - 565065

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
นำโดย นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวจินดาพร ทองอ้ม หัวหน้างานฝ่ายบุคคล
และนายวีรวัฒน์ พนาสณฑ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคล
ตำแหน่งครูอัตราจ้างดนตรี-นาฏศิลป์ 
ผู้สมัครมาสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 14 คน
 
2
 
1
 
3
 
 

คู่มือ