โรงเรียนแห่งคุณภาพที่ทันสมัย

โทรศัพท์  034 - 565065

 

นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยจะได้ฉีดวัคซีนรอบเเรก 

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564


📍สถานที่การฉีดวัคซีนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา บริเวณใต้อาคาร ก ตั้งเเต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

คู่มือ