การประกวดออกแบบเสื้อพละ รร.ไทรโยคน้อยวิทยา (ชิงเงินรางวัล)