นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เข้ารับรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ.2565 สาขา ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม 

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยพลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา 

ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565