คำสั่ง 2565

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
63/2565 เรื่อง เวรประจำวัน เทอม1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Super User 90
62/2565 เรื่อง ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เขียนโดย Super User 88
61/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ เขียนโดย Super User 89
60/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เขียนโดย Super User 95
59/2565 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เขียนโดย Super User 83
58/2565 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ เขียนโดย Super User 83
57/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “รับน้องเข้าบ้าน สานสัมพันธ์ ท.น.ว.” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Super User 82
56/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย Canva เขียนโดย Super User 87
55/2565 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Super User 102
54/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 93