คำสั่ง 2565

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
53/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 71
52/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อผ้าลายทางและผ้าพื้นสีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 75
51/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย Super User 74
50/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน เขียนโดย Super User 80
49/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เขียนโดย Super User 75
48/2565 เรื่อง แต่งตั้งพี่เลี้ยงครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 124
47/2565 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เขียนโดย Super User 73
46/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เขียนโดย Super User 79
45/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 70
44/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Super User 69