คำสั่ง 2565

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
33/2565 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา เขียนโดย Super User 79
32/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุและอุปกรณ์จัดเก็บประจุไฟฟ้าในแผงโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 90
31/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เดือนมีนาคม) เขียนโดย Super User 82
30/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba Stydui 4518a โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 74
29/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Super User 72
28/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ DE กลางน้ำ เขียนโดย Super User 83
27/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชีพบรรณารักษศาสตร์ เขียนโดย Super User 80
26/2565 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลยี่ห้อ Lenovo V55t-15ARE 11KGS01600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย Super User 81
25/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูปรับหลักสูตรสมรรถนะ 2565 เขียนโดย Super User 78
24/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community) เขียนโดย Super User 79