คำสั่ง 2565

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
23/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 เขียนโดย Super User 95
22/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศการจัดการศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 84
21/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เขียนโดย Super User 78
20/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน เขียนโดย Super User 74
19/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน เขียนโดย Super User 83
18/2565 เรื่อง มอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษา เขียนโดย Super User 76
11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เดือน กุมภาพันธ์) เขียนโดย Super User 81
12/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย Super User 72
13/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมแนวทางการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยี เขียนโดย Super User 80
14/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User 87