เกียรติยศของนักเรียน

เรื่อง

รายชื่อ

หน่วยงาน

 วันที่

คิดเลขเร็ว ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
เด็กชายภคภัทร์ ม่วงงาม ม.3/1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 20 ส.ค. 2564
ต่อสมการทางคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.ต้น ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 เด็กชายจิรวัฒน์ ม.2/2 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 20 ส.ค. 2564 
โครงการ สื่อสา(ร)น ผ่านเยาวรุ่น
นางสาวอารดา  ดวงตา 
นางสาวสุดารัตน์  อิ่มอาคม 
นักเรียนชั้น ม.5/1
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
20 ธ.ค. 2564
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
เด็กหญิงกรองกาญจน์  - 
ม.3/2
กสศ และ IRES
24 มิ.ย. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
เด็กหญิงนิติพร  -
ม.3/2
 กสศ และ IRES
 24 มิ.ย. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
เด็กหญิงสิริกาญจน์  นาคหลิม
ม.3/2
 กสศ และ IRES
 24 มิ.ย. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
 เด็กหญิงฐานิดา  สุวรรณ
ม.3/2
 กสศ และ IRES
 24 มิ.ย. 2565
โครงการขยายผลศักยภาพครูรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
เด็กชายแสนสุข  ผ่องใส
ม.3/3
 กสศ และ IRES
 24 มิ.ย. 2565
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4 ส.ค. 2565
โครงการส่งเสริมประกายดาว
 
โรงเรียนวิสุทธรังษี
30 ส.ค. 2565
รางวัลเกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
 
เอ็ดดุพลอยส์ เอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ต ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565
20 - 21 ส.ค. 2565