ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2555 - 2557 เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
พ.ศ.2558 ครูอัตราจ้างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ.2558 - 2563 ครูผู้ช่วย - คศ.1  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ปัจจุบัน ครูโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี